מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

אלמונד גבריאל במאמרו “מדע מדינה: תולדות התחום” עוסק בדיסציפלינה של מדעי המדינה המתמקד בחקר הפוליטיקה – תיאור, ניתוח ואפיון תופעות פוליטיות, תפיסות ושיטות פוליטיות. וכמו כן הגדרת מושגים, תיאוריות ומודלים לבחינה והערכה של תופעות אלה. מילות מפתח אינדיבידואליזם מתודולוגי, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, רציונליות מוגבלת, תורת המשחקים מקצוע/ות מדעי המדינה ויחבל מספר מילים 981 […]

קרא עוד