העבודה עוסקת במחלוקות התנאים בנושא הגאולה, והקשר שלהן לפרוץ מרד בר כוכבא

עבודה סמינריונית                                  תפיסות הגאולה אצל התנאים במסגרת הקורס מחלוקות במחשבת התנאים 2 013 סמסטר א’ תוכן העניינים הקדמה ומבוא –. עמ’ 4-3 פרק א’: תחילתו של רעיון הגאולה אצל התנאים –. עמ’ 5 -8 פרק ב’: רבן יוחנן בן זכאי כמנהיג מתון שאינו דוחק את הקץ … עמ’ 9- מנהל עסקים פרק ג’: המחלוקת […]

קרא עוד