סקירת ספרות: השפעת הדרכות עובדים בנושא הורות על שביעות רצון וביצועים בעבודה

השפעת הדרכות עובדים בנושא הורות על שביעות רצון וביצועים בעבודה קונפליקט משפחה-עבודה הוא מקור מתח שחווים אינדבדואלים רבים. הקונפליקט מוגדר כקונפליקט בין-תפקידי שנוצר כאשר מתחים מתחום העבודה ומתחום המשפחה אינם תואמים באופן מסוים. כתוצאה מכך, אחד מהתפקידים נעשה קשה יותר בשל התפקיד השני (Greenhaus & Beutell, 1985). סיבות לקונפליקט יכולות להיות הזמן שדורש אחד מהתפקידים, […]

קרא עוד