הקשר בין לחץ שחיקה ומוטיבציה בקרב שוטרים/ות במשטרת ישראל

. תוכן עינינים: סעיף תת-סעיף נושא עמוד 1 . דף שער בעברית.                              – 2 . תקציר. 2 3 . תוכן עניינים. 3 3 .1 רשימת לוחות. 4 3 .2 רשימת תרשימים. 4 4 . מבוא. 4-5 4 .1 הצגת הבעיה. 7    תיאור הבעיה בארגון. 7 הבעיה העסקית. 7 4 .2 מטרות המחקר וחשיבותן. 13 […]

קרא עוד