דיני עונשין – ניתוח עבירה פלילית סיכום מקיף הכולל שלבים ותרשימי זרימה לפתרון קייס, עבודות ומבחנים

ניתוח עבירה פלילית – סיכום מקיף הכולל שלבים ותרשימי זרימה לפתרון קייס, עבודות ומבחנים, בן 31 עמודים, מפורט וברור ביותר, לפתרון קייס משפטי הן בבחינות בדיני עונשין והן בתרגולים של עבודות. ניתוח העבירות בנוי לפי שלבים, מתחילתו של ההליך ועד סופו, בעוד שלכל שלב ישנם תתי שלבים נוספים עם הסברים מפורטים. כל שלב ושלב בנוי […]

קרא עוד