שיקולים בהעדפת המשא ומתן על פני הליכים אחרים ליישוב קונפליקט

נושא העבודה :   שיקולים בהעדפת המשא ומתן על פני הליכים אחרים ליישוב קונפליקט תוכן עניינים 1 .  מבוא- הקדמה -.2 2 .  מהו משא ומתן ומהו קונפליקט- ניתוח כללי של ההגדרות המהוות את שאלת המחקר..3-5 3 .  סוגי המשא ומתן וגיבוש אסטרטגיה וטקטיקה -6-10 4 .  בחירת הליך לישוב קונפליקט – דרכים אלטרנטיביות לפתרון […]

קרא עוד