שאלון, “מחקר כמותי”, מחקר כמותי, סטטיסטיקה, דגימה, “שאלון בני נוער”, שאלון בני נוער

                               תוכן עניינים תקציר מבוא סקירת ספרות       קשריו וחשיפתו של הנער באינטרנט       יחסי הגומלין בין עליית השימוש במדיה לבין התרופפות השליטה ההורית        רמת הידע של ההורים על הסכנות ברשת       הורים ונוער במדיה       סיכום מטודולוגיה ממצאים דיון מסקנות וסיכום בבליוגרפיה נספחים                                                                                                                  תקציר נושא המחקר הרגלי השימוש במדיה (מכשיר ותוכן),  אצל […]

קרא עוד