סמינריון במקרא העוסק באנס דינה

בית הספר לחינוך               “אונס דינה” (מאורעות דינה ומשפחתה בעיר שכם) עבודת סיום במסגרת הקורס: סמינריון במקרא תאריך: 18.10.2009 2 . תוכן עניינים שער –עמ’ 1. תוכן עניינים עמ’ 3-2. הקדמה -עמ’ 4. מבוא -עמ’ 5. פרק א’ עמ’ 9-6. 5.1   הגדרת המושג אונס עמ’ 6 . 5.2   יציאה= זנות. האומנם? עמ’ 9-8. פרק […]

קרא עוד