עבודה בקורס תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים נותנת רקע בהתפתחות כרונולוגית של "תכניות לימודים", בצורכי החברה, הלומד והמקצוע ,מטרותיהם ושיקוליהם, עקרונות עיקריים של מטרות החינוך, מבנה סובסטנטיבי וסינטקטי בפסיכולוגיה התפתחותית והסבר מושגים כלליים

“תכנית לימודים” כתחום אקדמי התחיל להתגבש רק בשנות ה-20 ובשנות השישים- שבעים התגבש כתחום דעת-אקדמי המושפע מנטייה לשוות למדעי החברה ומתאפיין בהקמה של מרכזים מקצועיים לפיתוח תכניות לימודים. התחום האמור עדין אינו בשל וגבולותיו רחבים ופתוחים והמונח עצמו מתפרש באופן שונה על ידי אנשים שונים. הסבר על צורכי החברה, צורכי הלומד וצורכי המקצוע על פי […]

קרא עוד