סדנה בכתיבה עיונית – הפרטת הבנקים בישראל וההשלכות על הצרכנים בשוק משקי הבית בישראל

ציון: עובר הפרטת הבנקים בישראל וההשלכות על הצרכנים בשוק משקי הבית בישראל סדנה בכתיבה עיונית עסקית תקציר ההפרטה היא מונח רחב שגבולותיו אינם תמיד ברורים ומשום כך יש לה הגדרות רבות ושונות. ההפרטה הינה אחד מהתהליכים החשובים ביותר לצמיחה בעיבוד של שוק תחרותי ומשק פתוח, ליברלי, אנטי בירוקראטי והוגן כלפי הציבור. בשנים האחרונות הבנקים השונים […]

קרא עוד