העבודה עוסקת בהשפעת חוק ההסדרים לשנת 2003 על מצבן הכלכלי תעסוקתי של המשפחות החד-הוריות. העבודה הינה עבודה מצטיינת שקיבלה ציון 93. הושקעה הרבה מחשבה וזה בא לידי ביטוי במספר רב של מקורות בהם השתמשתי ובין היתר נלקחו הרבה נתונים סטטיסטיים רלוונטיים לשנה

תקציר העבודה: המשפחה החד- הורית הייתה לתופעה שכיחה בשלושת העשורים האחרונים של המאה ה-20, בפרט בארצות המערב. שכיחות זו משקפת שינויים במעמד הנשים בשוק העבודה וביצירתם של דפוסים אלטרנטיביים של היחידה המשפחתית. בישראל נרשמה בשלושת העשורים האחרונים עלייה ניכרת בשיעור המשפחות החד-הוריות:  מכ-4% בשנות ה-70, ל-8.6% ב-1995 ול-9.9% ב-2001. בשנת 2 008 מספר המשפחות החד-הוריות […]

קרא עוד