עבודת סמינר- תומס אקוויינס – חיפוש האל בסומא תיאולוגיה

תומס אקוויינס- חיפוש האל ב”סומא תיאולוגיה” עבודה במסגרת הסמינר: האדם מחפש את האל תוכן עניינים פרק 1: הקדמה. 3 פרק 2: דמותו של תומס אקוויינס. 4 פרק 3: הסומא תיאולוגיה. 7 פרק 4: שאלות מתוך הסומא תיאולוגיה. 8 האם האל קיים?. 8 האם האל נמצא בכל?. 11 האם כל אדם יכול לדעת את מהות האל? […]

קרא עוד