עבודה סמינריונית אמפירית: הקשר בין שכר מנהלים לביצועי חברה

[שם המוסד האקדמי] [שם הפקולטה או המסלול] עבודה סמינריונית אמפירית בנושא: הקשר בין שכר מנהלים לביצועי חברה שם הסטודנט: ת.ז. המנחה [תאריך] תוכן העניינים 1 .        מבוא. 3 2 .        סקירת ספרות.. 4 2 .1.            בעיית הנציג. 4 2 .2.            שכר מנהלים.. 5 2 .3.            ביצועי החברה.. 6 2 .4.            הקשר בין שכר המנהלים לביצועי […]

קרא עוד