תמא 35 הערכת תכנית המרקמים

תוכן עניינים 1. מבוא –…2 2 . שיטת העבודה .4 3 . תמ”א 35 – תוכנית מתאר משולבת עד לשנת 2020 –5 3 .1 מטרות ועקרונות –5 3 .2 מסד תכנוני -.5 3 .3 מסד תכנוני משלים -..5 4 . מצב הרקע להכנת התוכנית –…6 5. הנחות עבודה ועקרונות התכנון -…7 6 . שלבי העבודה […]

קרא עוד