תפיסת הזהות של בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל

שדרך ההסתגלות ומאפיינים שונים אצל בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל כמו משפחה חברה ותרבות ישפיע על עיצוב זהותם בעתיד ועל התנהגותם בחברה הישראלית. לצורך הוכחת הטענה המאמר מביא שישה נושאים מרכזיים. נציג את הניגוד בין קבוצות בני נוער אתיופים. בחלק השני נתאר את סקירת הספרות בתחום ההגירה, ושילוב התרבות המוצא של המהגרים עם החברה הקולטת. […]

קרא עוד