עבודה סמינריונית בדוחות מאוחדים

עבודת סמינריון דוחות מאוחדים השפעת המעבר ל- IFRS על היחסים הפיננסיים: היבטים תיאורטיים ואמפיריים שם הסטודנט: מספר ת”ז: כתובת: שם המנחה: תאריך ההגשה: תוכן עניינים 1 . מבוא                                                                                                                                          3     2. היבטים תיאורטיים                                                                                                                    4 2 .1 סקירת ספרות -…4 2 .2  שאלת המחקר -..6 2 .3  השערות המחקר -6 2 .4  ה-IFRS 7 2 .5  היחסים […]

קרא עוד