סיכום מאמר: חמשת גורמי האישיות, מסוגלות עצמית, ציפיות תוצאת-קריירה וחוסר החלטיות לגבי קריירה

סיכום מאמר: חמשת גורמי האישיות, מסוגלות עצמית, ציפיות תוצאת-קריירה וחוסר החלטיות לגבי קריירה Feldt, R. C., & Woelfel, C. (2009). Five-Factor Personality Domains, Self-Efficacy, Career-Outcome Expectations, and Career Indecision. College Student Journal, 4 3(2), 429-437. אורך הסיכום: 4 עמודים מבנה העבודה: ·         מבוא וסקירה ·         שיטה ·         תוצאות ·         דיון ·         מחקר עתידי חמשת גורמי […]

קרא עוד