פתרון בעיות בחברה בצמיחה- יחסי יזם משקיע

ביבליוגרפיה Proimos, A. Murray, W. (2006). Entrepreneuring into Vanture Capital. The Journal of Private Equity. 23-35. פתרון בעיות בחברות בצמיחה עבודת ביניים ניתוח מאמר יחסי ייזם-משקיע Enterpreneuring into Venture Capital Alex Proimos and Wayne Murray שם הקורס: פתרון בעיות בחברה בצמיחה שנת הלימודים: תשע”ג תוכן עניינים    סיכום מאמר ורקע -…3 משמעות “מוכנות השקעה” והבדל […]

קרא עוד