Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

"בית מדרש למורים העברי", לימים "המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין" נוסד בשנת 1913 על ידי פרופ' דוד ילין, מורה, חוקר העברית וממייסדי וועד הלשון העברית, והיה למוסד הראשון בארץ להכשרת מורים שהלימודים בו התנהלו בעברית. כיום, זו היא המכללה הממלכתית היחידה להכשרת מורים וגננות בירושלים.

המכללה בעלת מסורת ארוכת שנים מעל 100 שנים בהכשרת אנשי חינוך, מורים ומורות, גננים וגננות, מטפלים ומטפלות ש- 90% מבוגריה משתלבים בעבודה במערכת החינוך בכל הארץ ובמסגרות טיפוליות.

טען עוד