Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית תל-אביב - יפו

מאז היווסדה ב-1994, האקדמית תל אביב- יפו, כמוסד אקדמי-חלוצי, הציבה לעצמה כמטרה ליצור חיבור הדוק בין הסטודנטים ובוגרי האקדמית לעמדות השפעה במגזר הציבורי, בעולם העסקי ובחברה הישראלית.

באקדמית ישנם כ-4,750 סטודנטים אשר מקבלים את מיטב הכלים להשפיע בצורה משמעותית בכל תחום בו הם ייבחרו ללמוד ולהותיר חותם. האקדמית מתגאה בכ-17,000בוגרים, התופסים עמדות מפתח בישראל, במגזר הציבורי, בעולם העסקים ובחברה תוך שהם משפיעים על החברה בה הם חיים, עובדים ומשנים אותה.

האקדמית פועלת במודל ייחודי המשלב הוראה התנסותית, מחקר יישומי, ומעורבות קהילתית תוך הקפדה על תנאי קבלה גבוהים. ההוראה שמה דגש על עבודה בשטח, תוך הטמעה ועיבוד של הלמידה בכיתה, בקבוצות קטנות ותחת הנחיה וליווי שוטפים.

טען עוד