Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית בוינגייט

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) הנו המוסד המוביל בישראל ללימודים אקדמיים ברמה גבוהה להכשרת עתודה בתחומי הספורט, החינוך הגופני, האימון, הנופש הפעיל, המחול, השיקום התנועתי והבריאות.

קמפוס וינגייט נוסד ב-1944 והוא מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה. במוסד מובטח כיבוד חופש הדעה והמצפון, בהתאם לחוק ועל-פי המסורת המקובלת במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) הוקם במטרה לקיים ולקדם הכשרה מקצועית להוראה, אימון, ניהול ומנהיגות בתחומי הספורט והתנועה למיניהם. המרכז מציע תכנית לתואר ראשון בחינוך גופני, תואר שני במדעי החינוך הגופני, קורסים בבית הספר להשתלמויות, מכינות ומגוון שירותים לקהילה.

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) מהווה מרכז ללמידה משלימה, לימודי המשך והשתלמויות לעוסקים בתחומים אלה. קמפוס וינגייט הירוק שממוקם בלב השרון, בין שמורת פולג לבין הים, בצדו המערבי של כביש החוף.המעניק לציבור הלומדים תחושה של מרחבים פתוחים ושל נוחות. חדרי ההרצאות מרווחים וממוזגים, ומתקני הספורט ועזרי הלימוד הם מן החדשניים ומן המתקדמים בתחומם.