"איך שיר נולד": להבין שירת ילדים - מיפוי נושאי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2024
מספר מילים 365
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

1. רובד גלוי – Subject: הנושא הגלוי המצוי בחזית היצירה הספרותית, חומרי המציאות המוצגים בה כפשוטם. אין צורך לעסוק בפרשנות, רק בתיאור מדויק.
2. רובד סמוי – Theme: הנושא העקרוני והמופשט החבוי בעומק היצירה הספרותית. רובד סמוי עשוי להכיל מספר תמות בשיר, ניתן להתווכח על הגדרת התמה מכיוון שהיא תוצאה של פרשנות.
3. רובד סמוי – Thesis: רעיון, עמדה או השקפת עולם אודות התמה בשיר. העיון בתזה משלים את "תיאוריית הקרחון" של העיסוק בספרות. על פני השטח רואים רק את הצד הגלוי אך מתחת לפני השטח יש רובד נסתר המכיל מניעים ומשמעויות שיש לפרשן באופן מעמיק.