Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללת קיי

מכללת קיי היא מכללה אקדמית לחינוך, הנמנית עם המכללות המובילות בתחום הכשרת המורים בישראל.
זהו מוסד אקדמי רב תרבותי, המחוייב להכשרה איכותית להוראה, ומאופיין במצוינות אקדמית, ביחס אישי ללומדים ובפעילות ענפה למען הקהילה.

במכללת קיי פועלות תוכניות תואר ראשון ותואר שני בחינוך ולימודי הוראה לקבלת תעודת הוראה.
ניתן ללמוד ולהתמחות בטווח הגילים (מהגן ועד לעל-יסודי) במגוון רחב של תוכניות והתמחויות.