Skip to content

כל העבודות שהוגשו באקדמית גורדון

האקדמית גורדון, המכללה האקדמית לחינוך, היא מוסד אקדמי המכשיר מורים ומעניק תארים אקדמיים המוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג): תואר ראשון .B.Ed (כולל תעודת הוראה) ותואר שני .M.Ed, תוכנית הסבת אקדמאים להוראה, וכן מקיימת המכללה מכינות קדם-אקדמיות ייעודיות ומכינה לבני 30 ומעלה, לימודי המשך ותוכניות קהילתיות.