סיכום

כמעט בכל נושא וכל קורס, נדרשים הסטודנטים להכין סיכומים, זה יכול להיות סיכום קורס, סיכום למבחן, סיכום נושא או סיכום שיעור.
כן ניתן למצוא את כל הסיכומים ב-סמרטר

Load More