מכללת סמינר הקיבוצים - כל העבודות

סמינר הקיבוצים היא המכללה האקדמית המובילה לחינוך, לטיפול ולאמנויות, אשר מחויבת להומניזם, לחשיבה מושכלת, לרגישות תרבותית, לאחריות חברתית-סביבתית ולכישורים פדגוגיים חדשניים.

טען עוד