Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית גליל מערבי

המכללה האקדמית גליל מערבי הוקמה בשנת 1994 ולומדים בה כיום כ- 4000 סטודנטים בכל יחידות הלימוד. המכללה רואה עצמה כעוגן אקדמי, תרבותי, חברתי, כלכלי והשכלתי לאזור בו היא שוכנת ולאזור הצפון כולו. המכללה פועלת מתוך מחוייבות לקהילה החברתית והעסקית ובשותפות עם מנהיגיה, ליצירת שגשוג וצמיחה של הגליל המערבי.

טען עוד