Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון היא מוסד להשכלה גבוהה עצמאי שרשאי להעניק תארים אקדמיים במגוון תכניות לימוד ברמה אקדמית גבוהה ביותר. קמפוס המכללה חדיש ומרהיב ביופיו וממוקם בלב לבה של קריית החינוך באשקלון בדרום הארץ. המכללה הוכרה בשנת 2000 כמכללה האקדמית, אך את דרכה בשטח האקדמי החלה כשלוחה של אוניברסיטת בר-אילן כבר בשנת 1965. כיום, לאחר 50 שנות ניסיון המכללה מציעה לימודי תואר ראשון בתחומי מדעי החברה, מדעים מדויקים, מדעי הבריאות ולימודי תואר שני. כלל ברזל שמנחה את מדיניות הנהלת המכללה : "לא יפסיק סטודנט את לימודיו בשל קשיים כלכליים". כדי לקיים התחייבות זו מעמידה המכללה מלגות מקרן עצמאית ומלגות נוספות מקרנות ציבוריות, בשווי מיליוני שקלים. המכללה האקדמית אשקלון בעלת ניסיון רב ומוניטין בהוראה אקדמית ובהכשרה מקצועית עד כה העמידה למעלה מ-14,000 בוגרים שהמשיכו את דרכם בתפקידים בכירים בארץ ובחו"ל או בלימודים אקדמיים מתקדמים.

טען עוד