Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית תלפיות

המכללה האקדמית "תלפיות" הינה מוסד ותיק וייחודי במרכז הארץ, המכשיר מורות וגננות ברוח החינוך הממלכתי-דתי, בגישה פלורליסטית.בשנת תשנ"ה (1995) הוכרה המכללה כמוסד להשכלה גבוהה הרשאי להעניק תואר ראשון בהוראה.

במכללה מסלולי לימודים המכשירים מורות וגננות בנושאי התמחות שונים, המאפשרים להן להשתלב בהצלחה במגוון תפקידים במוסדות החינוך בארץ ובתפוצות. במכללה פועלות שתי מדרשות תורניות: "מדרשת אביב" ו"מדרשת בינת", שבנו להן מעמד מיוחד במכללה.

החל משנת 1995 זכתה המכללה בהכרה ובאישור להכשיר אלפי סטודנטים לתואר ראשון ובשנה האחרונה אף החלה להכשיר לתואר שני באנגלית ובגיל הרך.