Skip to content

כל העבודות שהוגשו במרכז האקדמי רופין

​המרכז האקדמי רופין (הוקם בשנת 1949) הוא אחת המכללות המובילות בישראל. 5,000 הסטודנטים שלנו מגיעים מכל קצוות הארץ: הם מגיעים מן מהמרכז ומן הפריפריה, הם יהודים וערבים, הם ממשפחות אמידות וממשפחות מוחלשות. כל אחד ואחת מהם, מכל מקום שהוא הוא היא מגיע/ה ממנו, ראוי/ה להזדמנות שווה במירוץ החיים. אנו מחויבים ליצור ברופין סביבת למידה שתאפשר לכל סטודנט וסטודנטית לממש את מלוא יכולתו או יכולתה. הגישה הזאת מניבה פירות. בכל שנה אנו רואים סטודנטים שחוו קושי בתחילת הלימודים, מסיימים עם הישגים אקדמיים מרשימים שהופכים אותם למבוקשים מאד בשוק העבודה.

טען עוד