בדוק- קורס 20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים - עם השאלות בפנים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2019
מספר מילים 428

תקציר העבודה

ממן 15 בדוק – בקורס 20405 מעבדה בביוכימיה של חלבונים האוניברסיטה הפתוחה, עם השאלות בפנים.
ציון 100 עם הערות בדוקות באדום

עבודה ברמה גבוהה מאוד!