בחברות במזרח התיכון במבט השוואתי

תקציר העבודה

שאלה 1 (30 נקודות)
האם נכונה לדעתכם הקביעה כי החברות הנבחנות עוברות תהליך של מעבר מחברות קולקיטיביסטיות לחברות בעלות מאפיינים אינדיווידואליסטיים? דונו בשאלה זו והדגימו מן הנאמר בשיחה ובמאמרים.

שאלה 2 (30 נקודות)
עמדו על האסטרטגיות השונות שבהן נוקטות פמיניסטיות במזרח התיכון במאבקן לשיוויון. האם מיושמות אסטרטגיות דומות במאבקן של נשים ישראליות לשיוויון? הסבירו.

שאלה 4 (10 נקודות)
אילו גופים פורמליים ובלתי פורמליים פעלו לגיבוש והפצת טקסים ציוניים בתקופה שלפני קום המדינה? מה היתה תרומתו של כל גוף לכך? (בן עמוס)

שאלה 5 (10 נקודות)
מהן תכונותיו של ראש השבט? כיצד הוא נבחר ומהן חובותיו כלפי שבטו? (אלן)

שאלה 6 (10 נקודות)
להלן מובאה ממאמרן של גולן והרמן:

"As we have pointed out, the growth of women’s consciousness, reflected in the activities of women’s organizations in the late 1980s and 1990s, was not echoed at that time in the numbers of women selected for realistic places on the parties’ lists. A significant change did occur with regard to the nature of the women elected to the 13th Knesset in 1992, which has reflected upon the agenda of the Knesset…"

כיצד בא לידי ביטוי השינוי מבחינת ייצוגן ופעילותן הפוליטית של נשים בכנסת ה 13- ? השוו בתשובתכם לפועלן של חברות כנסת בכנסות ה 12- וה 14- ? (הרמן וגולן)

שאלה 7 (10 נקודות)
הספר מונית של ח'אלד אלח'מיסי (תרגום והערות: תמר הרמן ועמנואל סיון), עוסק בשיחות אמיתיות שהתנהלו בין המחבר לנהגי מוניות בקהיר לפני המהפכה.

להלן מובאה מתוך הספר על שיחה שמנהלים המחבר ונהג המונית בעקבות דרשה של חכם דת העוסקת בנשים ששומע הנהג:
"{המחבר:} מה זה השטויות האלה?
הנהג: שטויות?! מה שטויות… אל תגיד את זה יא אוסתאז {כינוי לאיש משכיל}, זוהי דרשה של השייח' מוחמד יאסין יעקוב והוא צודק בכל מילה שהוא אומר. בנות! הן קללתנו, ישמור אותנו האל. כולן הפכו פרוצות, סלח לי על הביטוי. כבודו, האם אתה לא רואה בעצמך כשאתה הולך ברחוב את האדום והירוק שהן מורחות על הפרצוף, צובעות את עצמן בהשפעתו של השטן?
ניסיתי להפסיק אותו אבל נכשלתי. הוא טס קדימה כמו כדור שנורה לאוזני. "אל תיתן לצעיפים שהן שמות על הראש לבלבל אותך. תביט על המכנסיים הצמודים שלהן ועל הזיפת שהן מורחות על הפנים שלהן. אני לא צריך לספר לך מה שקורה בקיץ! יחסוך מאיתנו אלוהים את החטא הזה…אסון! ישמור עלינו אללה במרומים! מגיע לבנות האלה שישחטו אותן. לא, שחיטה טובה מדי בשבילן, צריך לשרוף אותן."

כיצד מסבירה רוסוב את היחס לנשים כפי שזה בא לידי ביטוי במובאה שלעיל? (רוסוב)