בין צרעה ובין אשתאול. סמינר בנושא ארץ ישראל במפות עתיקות ובתיאורי נוסעים

תקציר העבודה

שאלת המחקר שבה אני עוסק בעבודה זו בוחנת את תהליכי קידוש המרחב כפי שבאו לידי ביטוי באזור שבין צרעה ואשתאול באמצעות בחינת השתנותם של האתרים הקדושים והמסורות אודותיהם באזור זה לאורך ציר הזמן. הייתי רוצה להראות כי תהליכים אלו לא התרחשו בצורה אקראית אלא היו ואריאציות שונות של מוטיבים מסיפור שמשון התנכ"י.
העבודה עושה שימוש בספרות הנוסעים ובמפות עתיקות על מנת ללמוד על התמורות שחלו במקומות הקדושים באזור זה לאורך השנים עד סוף המאה ה-19. בעקבות מחקרים מהעת האחרונה העוסקים בנושא התופעה של העליה לרגל למקומות קדושים וקברי הצדיקים מאז 1948 של חוקרים כמו יורם בילו, נורית ליסובקי, דורון בר ואבי ששון, התאפשר לי לחקור טוב יותר את הקשר שבין האזור הגיאוגרפי המסויים לתופעה בכללותה כפי שהיא באה לידי ביטוי במקומות אחרים בארץ.
המעניין בעבודה זו הוא המחקר של אזור אשר נמצא מחוץ לדרך הראשית של עולי הרגל. היתרון הוא שאני חוקר ומגלה דברים חדשים ומעניינים באזור שלא הרבה התעסקו בו, החסרון הוא שהמקורות שעליהם אני מסתמך, תיאורי הנוסעים והתיירים, אינם נמצאים בשפע ולכן אין רציפות של תיעוד המידע ההיסטורי על האתרים אשר עליהם ידובר בעבודה. אך אני מאמין ש"good things happen for those who walk off the beaten track" תקף לעולי הרגל ולחוקרים כאחד.