דידקטיקה של הוראת התקשורת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
שנת הגשה 2023
מספר מילים 5000
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

1. מטרות הוראתו:

2. הרלוונטיות של הוראת הנושא:

3. ספירליות בהוראה–מושגים רלוונטיים:

4. מטרת-על להוראתו:

חלק ב – מהלך הוראה
מס׳ שיעור: 1
תאריך: 14.4.23
נושא השיעור: ספירלת השתיקה
מטרות על:

פתיחה
הקניית ידע
דיון
סיכום
יישום

רפלקציה

יש פתרון לכל הסעיפים שהזכרתי לעיל.