הודו הקולוניאליסטית בין 1914 - 1940, עבודה באנגלית

תקציר העבודה

עבודה באנגלית, ניתוח ובחינה של ההיסטוריה ההודית תחת השלטון הקוליניאליסטי הבריטי והצגת מספר נקודות, אירועים ומוסדות הרלוונטיים להתפתחותה ולתפקודה של הודו כמדינה קולוניאליסטית, ומשמעותיים אף יותר עבור הפיכתה למדינה עצמאית שאינה נתונה לשלטון בריטי. ההזדמנות לחקור ולהתעמק בהיסטוריה של המדינה הזו, יחד עם הצגת ההיסטוריה ההודית בין השנים 1914 – 1950 בצורה כזו חושפת את מאפייניה, מאפייניה ומבנים של המדינה ומראה כיצד כמו כל דבר אחר בהיסטוריה, גם כאן מדובר בתהליך מרתק ובלתי נגמר מלא בטענות, אירועים וטענות שונות. פרשנויות.