החיזיון השקספירי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 94
שנת הגשה 2024
מספר מילים 808

תקציר העבודה

מטלת מנחה 11 החיזיון השייקספירי חלום ליל קיץ