הנחיה קבוצתית - ניתוח הסרט מאה אחוז לפי המונחים הרלוונטים לסוגיית ההנחייה הקבוצתית, מהי סוג הקבוצה המתבטאת בסרט, האם הקבוצה מונחית בשיטת בקו (CO), וכן, סיכום מאמר בנושא הנחיית בקו כולל יתרונות וחסרונות

תקציר העבודה

הנחיה קבוצתית – ניתוח הסרט מאה אחוז לפי המונחים הרלוונטים (סיטינג / סטינג, חוזה קבוצתי, תיאום ציפיות, לכידות) לסוגיית ההנחייה הקבוצתית, סוג הקבוצה המתבטאת בסרט, האם הקבוצה מונחית בשיטת בקו (CO), וכן, סיכום מאמר בנושא הנחיית בקו כולל יתרונות וחסרונות