הפסיכולוגיה של המשקיעים - עבודת סמינריון

תקציר העבודה

עבודה מושקעת הכוללת מחקר מעמיק להבנה מלאה של כלל ההטיות הפסיכולוגיות שיש למשקיעים בשוק ההון.
העבודה כוללת את כל ההתניות הסמינריוניות של מוסדות הלימוד.
העבודה מכילה סקר שנענה על ידי 86 אנשים במגוון גילאים.
מפרט העבודה – מבוא , תקציר מנהלים , סקירה ספרותית , הפניות למאמרים , תיאור ההטיות הפסיכולוגיות כולל דוגמאות , שאלות המחקר ומתודולוגיה , ניתוח תוצאות הסקר שבוצע , סיכום.