הצעת מחקר בנושא - הרצון באיזון אינטרסים – בין זכותו של הילד לפרטיות ובין רצון ההורה להגנה על שלומו של הקטין

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1745
מספר מקורות 25

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא – הרצון באיזון אינטרסים – בין זכותו של הילד לפרטיות ובין רצון ההורה להגנה על שלומו של הקטין
כחלק מדרישות הקורס, להלן הצעת מחקר העוסקת בסוגיה אחת מיני רבות מתחום ההגנה על הפרטיות כזכות נגזרת של זכותו של אדם לכבוד האדם ולחירותו – הצורך באיזון אינטרסים בין זכותו של הילד לפרטיות ובין רצון ההורה להגן על שלום הקטין ולפעול לטובתו. במסגרת זו, יוצגו נושא העבודה, רציונל המחקר ושאלת המחקר, ראשי פרקים אפשריים וכן מקורות ראשוניים