"לבחור ולהיבחר" סיפור מאבקן של נשים לזכות בחירה בארץ ישראל בתקופת היישוב (1917-1926)

תקציר העבודה

מחקר זה יעסוק בסיפור מאבקן של נשים בארץ ישראל בתקופת היישוב, בשנים 1917-1926, להשגת זכות הבחירה עבור עצמן ועבור דור העתיד של נשים בישראל. באופן נרטיבי יסוקרו האירועים המשמעותיים מתוך מאבקי נשים בזירה הבינלאומית אשר השפיעו על שינוי התפיסה בתקופת היישוב, סיפור המאבק על זכות הבחירה לנשים בארץ ישראל ולבסוף- תוצאות המאבק. השאלה עליה יענה מחקר זה היא "מה הם התנאים החברתיים, הפוליטיים והמדיניים בתקופת היישוב שתרמו להצלחת מאבקן של הנשים להשגת זכות בחירה?" ועל כן בעיקר יעסוק בתנאים שקדמו לתחילת המאבק, אלו שאפשרו את המאבק על זכות הבחירה וגם אלו שהיוו מכשול עבור מובילות המאבק.

תוכן עניינים:

מבוא

1 רקע היסטורי
1.1 מאבקים על זכות הבחירה במבט גלובלי ובמבט ארצישראלי עד 1917
מאבק הנשים בצרפת
מאבק הנשים היהודיות בקהילת פרנקפורט
הסופרג'יזם בעולם

2 שלבי המאבק על זכות הבחירה לנשים בתקופת היישוב
שלב א': 1917-1919
שלב ב': 1920-1919
שלב ג' : 1926-1920
2.1 צד הנשים במאבק
2.2 המתנגדים לזכות הבחירה
הרב קוק
2.3 מעבר השלטון מהאימפריה העות'מאנית למנדט הבריטי
2.4 היבטים חברתיים
עמדת ההסתדרות הציונית על מקומן של נשים
המרחב הציבורי והמרחב הפרטי בשיח הפמיניסטי
נשים פריבילגיות
2.5 היבטים פוליטיים

3 מובילות המאבק
3.1 התאחדות הנשים העבריות
3.2 שרה טהון
3.3 שרה עזריהו והמאבק בחיפה

4 סוף הסיפור- סיום המאבק, הצלחות וכישלונות

5 סיכום