מאפייני הברית בין יהודים לשחורים בתקופת המאבק לשוויון זכויות

מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 5400
מספר מקורות 27

תקציר העבודה

מבוא
היהודים היו חלק בלתי נפרד מתולדותיה של התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, וממאבקם של השחורים באמריקה לשוויון זכויות. הרב אברהם השל צעד לצדו של מרטין לותר קינג; עורכי הדין ג'ואל שפינגרן ושמואל ליבוביץ (ואחרים) הובילו מאבקים משפטיים פורצי דרך; אמנים, כמו בוב דילן, הצליחו להוציא המונים להפגנות; וחשובים לא פחות, המוני פעילים לא מפורסמים שצעדו והפגינו עבור בני ארצם. חלקם, כמו מייקל שוורנר ואנדרו גודמן, אפילו שילמו על אידיאלים אלה בחייהם.
עשרות שנים לאחר מכן, נשיא ארצות הברית דאז ברק אובמה התייחס למעורבותם של היהודים בסוגיית שוויון הזכויות כאל "תיקון עולם". מהרבה בחינות שימש עבורם המאבק כדרך להנצחת תולדות עמם, המלאות ברדיפות ואפליה, וכאפשרות אישית עבורם לקיים את הצו המקראי "וְזָכַרְתָּ֗ כִּ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֙יתָ֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם".
הנשיא ברק אובמה גם ציין, בליל סדר שערך בבית הלבן, כי "עבור אפריקנים אמריקנים, יציאת מצרים הוא סיפור רב עוצמה על שחרור מכבלי העבדות, על יציאה לחירות ועל כבוד האדם, שתחילתו בימי העבדות והמשכו בתנועה לזכויות האזרח. הבטחה זו סייעה לדורות רבים לעמוד בפני עוני ורדיפה, תוך היאחזות בתקווה לעתיד טוב יותר".
שאלת המחקר
מהם מאפייני וסיבות הברית בין יהודים ושחורים בארצות הברית בתקופת המאבק לשוויון זכויות? ומה היו הסיבות לתמיכת היהודים במאבק זה
העבודה פותחת בתיאור מצב יהודי ארצות הברית בשנות החמישים, לאחר מכן, מוצג מאבק השחורים בשנות השישים. בהמשך, אחד הפרקים החשובים בעבודה עוסק בברית בין יהודים ושחורים בארצות הברית בשנות השישים. בעקבות זאת, מתוארות הסיבות לסיום המאבק המשותף של היהודים והשחורים. לסיום, מובאים דיון בשאלת המחקר, סיכום ומסקנות.