מבוא לכלכלה- שיווי משקל וגמישות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 6
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 900

תקציר העבודה

6 שאלות אמריקאיות בנושא עלות אלטרנטיבית שולית + הסבר מעמיק לפתרון כל שאלה, ציון 100 בעבודה מפורט ומוסבר היטב.