מבוא למיקרו כלכלה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 11

תקציר העבודה

ממ״ן 11- מבוא למיקרו כלכלה 10131 האוניברסיטה הפתוחה.
ציון: 100
דרך העבודה מפורטת