מדיניות ציבורית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 90
שנת הגשה 2021
מספר מילים 610

תקציר העבודה

ממן 11מאחורי "המטה הלאומי לשכירות" עומדת קרן דל"ן שרוצה תח גדול יותר מהשוק
2.3.21

קרן מגוריט -קרן להשקעות בד"לן מיב גייסה ח"כים לשעבר אשי ציבור ובכירים בתחום
הדל"ן לקמפיין סביב הקמת המטה הלאומי לשכירות .מאחורי השם הממלכתי יצב גוף פרטי
שמגדיר עצמו כמי שדואג לזכויות שוכרי הדירות לשכירות בתאים אותים ובתוך כך פועל
לרווחתן של קרות המגוריט בשוק השכירות בישראל ולהעמקת האחיזה שלהן בעף. בין היתר
גייסה הקרן להובלת המטה את איתן כבל לשעבר ח"כ מטעם מפלגת העבודה ויו"ר ועדת הכלכלה
בכסת. כבל ודע בפעילות פרלמטרית עפה ובהיכרות עמוקה עם הליכי החקיקה ובקרן מקווים
שיסיע לקדם רגולציה שתטיב עם שוכרי הדירות אך בעיקר במקביל תשפר את התאים לפעילותן
של קרות וחברות בשוק השכירות הקוצרי