ממ"ן בדוק 11 קורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 893

תקציר העבודה

ממ"ן 11 בדוק – בקורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה , .
ציון 100