ממ"ן בדוק 12 קורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1178

תקציר העבודה

ממ"ן 12 בדוק – בקורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה האוניברסיטה הפתוחה,.
ציון 100