ממ"ן בדוק 13 קורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2020
מספר מילים 1828

תקציר העבודה

ממ"ן 13 בדוק – בקורס 10126 מבוא למאקרוכלכלה ה.
ציון 100