ממן למדיה חדשים עם ציון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 85
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1461
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

שאלה 1 – פרק 1 (35 נקודות)
א.
השאלה הבסיסית של המחלוקת על הגדרת מדיה חדשים: מהם מדיה חדשים? האם צריך להגדיר את המדיה החדשים ביחס למדיה קודמים, או כדי להגדיר מדיה חדשים צריך להסתמך על תיאוריות חדשות? האם המדיה חדשים שונים לגמרי ממדיה קודמים או הם התפתחות של מדיה קודמים?

ההבדל העקרוני בין מקווייל, מנוביץ׳, וחוקרים מהגישה הביקורתית, באופן שבו הם ראו את המדיה החדשים לעומת מדיה קודמים:
מקווייל: המדיה החדשים לא שונים מהותית מהמדיה הוותיקים. דעתו של מקוויל היא; אין משהו חדש שעומד בפני עצמו, יש רק התפתחות של המדיה ולא שינוי מהותי. למדיה החדשים יש מאפיינים שאפשר לראות אותם בהשוואה למדיה הוותיקים, למשל דיגיטציה והתלכדות.
מנוביץ׳: מדיה חדשים שונים מהותית ממדיה קודמים והם דבר חדש לגמרי, שיש להם מאפיינים ייחודיים, לכן הם שונים מהותית ממדיה קודמים, ומובילים לתיאוריות חדשות לגמרי. למדיה החדשים יש 5 עקרונות שהופכים אותם לשונים לגמרי מהמדיה הוותיקים; יצוג מספרי, מודולריות, אוטומציה, השתנות, והמרה.
גישות היסטוריות ביקורתיות: מתמקדות באינטרסים מאחורי המדיה החדשים, ולא במדיה החדשים עצמם. על אף שיש מדיה חדשים, אך אין שינוי בחברה ובתרבות שהם חלק מהן, גישות אלה מדגישות את ההמשכיות באינטרסים כלכליים, פוליטיים, תרבותיים, שמעצבים את אמצעי התקשורת, האינטרסים שעומדים מאחורי אמצעי התקשורת לא השתנו,