בביקורת חשבונות האוניברסיטה הפתוחה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 2493

תקציר העבודה

ממן 12 של קורס ביקורת חשבונות נושא הממן אחריות רואה חשבון לפי החוקים השונים

שאלה 1- הסבירו את נהלי הביקורת שעל צוות הביקורת לבצע במענה לסיכון של התעלמות ההנהלה
מבקרות/עקיפת בקרות על ידי ההנהלה.

שאלה 2- חוו דעתכם על האמירות הבאות:
במענה לדבריו של רו"ח ארנון כי: "לצערי החברה קרסה, אבל אני רגוע בהיבט המקצועי. אין לנו אחריות לכך שבאיטליה מתגוררים קשישים והשוק המקומי הצטמק. החברה קרסה וזה לא אשמתי", אמר רו"ח בר כי: "אכן אין לנו אחריות לגבי פעילותה של החברה אבל ככל הנראה כשלנו בתפקידנו כרואי חשבון המבקרים ונתנו חוות דעת שגויה על הדוחות".
אמר רו"ח גדליה: "אם כשלנו אז ניתן את הדין. אבל הדין יינתן מול בעלי המניות של החברה ומול הבנק בלבד. אין לנו כל אחריות כלפי אלפי הלקוחות והספקים של החברה".
רו"ח דנית: "אני הבנתי משיחות פנימיות שקיימתי עם דירקטוריון החברה, שהחברה לא סתם קרסה אלא יש חשש שהשף הראשי מעל בכספי החברה. לאור עובדה זו אנחנו באמת יכולים להיות רגועים כי עם כל הכבוד, אנחנו לא משטרה ולא חוקרים פרטיים".
רו"ח הלל: "האחריות היחידה שיש לנו היא מול לשכת רואי חשבון בישראל. אין לנו כל אחריות נוספת מול גורם כזה או אחר – והמזל שלנו שאנחנו החלטנו לא להיות חברי לשכה, אז באמת במצב הזה אנחנו יכולים להיות רגועים".

שאלה 3- חוו דעתכם על האמירות הבאות:
במענה לדבריו של רו"ח אליהו כי: "עיקר הלקוחות המבוקרים שלי הם החברים הכי טובים שלי. למעשה, בעלי המניות במרבית החברות הינם חברי ילדות שלי. זה מקל עלי משמעותית את עבודת הביקורת כי אני יודע שהם אמינים, אחראיים ואני באמת יכול לסמוך על כל מילה שלהם". אמר רו"ח בנימין כי: "זה באמת יתרון משמעותי להיות רואה חשבון המבקר של חברים טובים שלך. לאור קשרי החברות עימם והיחסים המיוחדים, אין לך צורך לבזבז זמן ומשאבים בחתימה על חוזים ובכך אין לך כל חשיפה והאחריות שלך מצטמצמת".