מערכת העיכול - מסלול מערכת העיכול, איברים הנלווים למערכת העיכול, אבות המזון (אתר הספיגה, אופן הספיגה ואנזימים המשתתפים בספיגתם של פחממות חלבונים ושומנים), אתר הספיגה ואופן הספיגה של מים, ויטמינים ומינרלים, שליטה ובקרה על העיכול, כולל חומרי בקרה והפרשות,

תקציר העבודה

מערכת העיכול
מוגש על ידי

במסגרת הקורס מבוא לתזונה מערבית
מאי 2019

תוכן עניינים

תקציר 1
חלק 1 – מערכת העיכול כמסלול 2
2
1.1 מסלול העיכול והספיגה

4
1.2 אזורים במערכת העיכול

4
1.2.1 אזור הפה, הלוע והוושט

5
1.2.2 הקיבה

7
1.2.3 המעי הדק

8
1.2.4 המעי הגס

חלק 2 – איברים נלווים לעיכול 10
10
2.1 הכבד

11
2.2 כיס המרה

11
2.3 הלבלב

חלק 3 – אבות המזון 14
14
3.1 פחממות

14
3.1.1 אתר הספיגה

14
3.1.2 אופן הספיגה

14
3.1.3 אנזימים המשתתפים בספיגה

14
3.2 חלבונים

14
3.2.1 אתר הספיגה

14
3.2.2 אופן הספיגה

14
3.2.3 אנזימים המשתתפים בספיגה

14
3.3 שומנים

14
3.3.1 אתר הספיגה

14
3.3.2 אופן הספיגה

15
3.3.3 אנזימים המשתתפים בספיגה

15
3.4 ויטמינים ומינרלים

15
3.4.1 אתר הספיגה

15
3.4.2 אופן הספיגה

16
3.5 מים

16
3.5.1 אתר הספיגה

16
3.5.2 אופן הספיגה

חלק 4 – שליטה ובקרה על העיכול 17
17
4.1 חומרי הבקרה במערכת העיכול

18
4.2 ויסות ובקרה על הקיבה והפרשותיה

18
4.2.1 הבקרה המרכזית של המח (cephalic influences)

19
4.2.2 השפעה מקומית של הקיבה (gastric influences)

19
4.2.3 השפעות המעי על הפרשות הקיבה (intestinal influences)

19
4.3 חומרי בקרה במעי הדק

מקורות 21

תקציר
מערכת העיכול הנה אחת מהמערכות החיוניות ביותר ומהמופלאות בגוף האדם, הן מבחינת תפקודה והמערכות הפועלות עימה בשיתוף פעולה והן מבחינת הבקרות המופעלות במסגרת פעילותה. מטרתה הברורה הנה קליטת מזון ופירוקו ליחידות בסיסיות במטרה לאפשר לגוף הפיק אנרגיה והזנה לצורך חיות וחומר הזנה המשמש לבניית הגוף. בנוסף, מערכת העיכול מאפשרת פליטת פסולת מזון שאינה דרושה לגוף באמצעות הצואה.
מערכת העיכול מורכבת מאיברים צינוריים המובילים את המזון מרגע קליטתו ועיבודו הראשוני לגוף דרך חלל הפה והלוע בחלקה העליון, עד שהפסולת נפלטת דרך החלחולת ופי הטבעת בקיצה התחתון של המערכת. למערכת העיכול, בנוסף לאיברים החלולים בהם מתעכל המזון ורכיביו נספגים בגוף, שייכים איברים נוספים המפרישים לאיברים החלולים נוזלים, כגון כיס מרה ולבלב.
במסגרת העבודה, אציג את מערכת העיכול לצורך הכרת מבנה המערכת ותפקידה, תוך הכרת תהליכי העיכול והבקרה עליהם. תחילה, אציג בקצרה אזורים במערכת העיכול, מבנה האזורים ותפקידם. בהמשך, אציין אברים הנלווים למערכת העיכול – הכבד, כיס המרה והלבלב, תוך הצגת תפקידם ומעורבותם בתהליך הספיגה. בנוסף, אציג את אבות המזון – פחממות, חלבונים, שומנים, ויטמינים, מינרלים ומים וכן, את תהליך הספיגה שלהם. לבסוף, אעסוק בתהליכי הבקרה במערכת העיכול.

 

**העבודה כוללת מקור אחד בלבד